Fjalimi i së xhumasë 26-05-2017: Kalifati

Tags

2017-05-26  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

www.alislam.al Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar (Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia), më 26.05.2017