22:a Jalsa Salana Sverige 2013 - Nazm av Amer Saeed Raja

Tags

Swedish  

Description

Similar videos by MTA Sweden

22:a Jalsa Salana Sverige 2013 - Session 2 - Tal av Amer Munir Chaudhry
25:33
22:A Jalsa Salana Sverige 2013 - Session 2 - Tal A
MTA Sweden
22:a Jalsa Salana Sverige 2013 - Tal av Amer Munir Chaudhry (Svenska)
15:24
22:A Jalsa Salana Sverige 2013 - Tal Av Amer Munir
MTA Sweden
22:a Jalsa Salana Sverige 2013 - Nazm av Bilal Ahmad
06:33
22:A Jalsa Salana Sverige 2013 - Nazm Av Bilal Ahm
MTA Sweden
22:a Jalsa Salana Sverige 2013 - Tal av Kamal Yousuf, Ahmadiyya Sveriges första Imam (Urdu)
10:05
22:A Jalsa Salana Sverige 2013 - Tal Av Kamal Yous
MTA Sweden
22:a Jalsa Salana Sverige 2013 - Arabisk Qaseeda av Samir Ahmad
04:26
22:A Jalsa Salana Sverige 2013 - Arabisk Qaseeda A
MTA Sweden

More videos by MTA Sweden

Speech by Imam Agha Yahya Khan - 27th Jalsa Salana Sweden 2019
34:41
Speech By Imam Agha Yahya Khan - 27Th Jalsa Salana
MTA Sweden
Sunday Evening Studio Session - 27th Jalsa Salana Sweden 2019
40:04
Sunday Evening Studio Session - 27Th Jalsa Salana
MTA Sweden
Speech by Rizwan Saleem - 27th Jalsa Salana Sweden 2019
25:07
Speech By Rizwan Saleem - 27Th Jalsa Salana Sweden
MTA Sweden
Sunday Afternoon Studio Session - 27th Jalsa Salana Sweden 2019
40:53
Sunday Afternoon Studio Session - 27Th Jalsa Salan
MTA Sweden
Nazm by Munir Ahmad Niazi - 27th Jalsa Salana Sweden 2019
11:02
Nazm By Munir Ahmad Niazi - 27Th Jalsa Salana Swed
MTA Sweden
Tilawat by Hafiz Jazib Ahmad - 27th Jalsa Salana Sweden 2019
07:19
Tilawat By Hafiz Jazib Ahmad - 27Th Jalsa Salana S
MTA Sweden
Speech by Naseer Ahmad Wasim - 27th Jalsa Salana Sweden 2019
18:03
Speech By Naseer Ahmad Wasim - 27Th Jalsa Salana S
MTA Sweden
Speech by Imam Rizwan Ahmad Afzal - 27th Jalsa Salana Sweden 2019
28:41
Speech By Imam Rizwan Ahmad Afzal - 27Th Jalsa Sal
MTA Sweden
Tilawat by Shazil Ahmad Afsal - 27th Jalsa Salana Sweden 2019
07:40
Tilawat By Shazil Ahmad Afsal - 27Th Jalsa Salana
MTA Sweden
Nazm by Tariq Yousuf - 27th Jalsa Salana Sweden 2019
13:42
Nazm By Tariq Yousuf - 27Th Jalsa Salana Sweden 20
MTA Sweden