ஜுமுஆ உரை 02.09.2011 -(3/4)

Tags

2011-09-02  Tamil  

Description

உலகளாவிய அஹ்மதிய்யா முஸ்லிம் ஜமாஅத்தின் தலைவர் ஐந்தாவது கலீஃபத்துல் மஸீஹ் ஹஸ்ரத் மிர்ஸா மஸ்ருர் அஹ்மத் (அய்யதுஹுல்லாஹுத்தாஆலா)அவர்கள் 02.09.2011 அன்று இலண்டன் பைத்துல் ஃபுதூஹ் பள்ளி வாசலில் நிகழ்த்திய ஜுமுஆ உரை பைஅத் செய்த பிறகு புதிய அஹ்மதிகளிடம் ஏற்பட்டு வரும் வியக்கத்தக்க மாற்றங்களைக் குறித்து ஹுஸுர் அவர்கள் இந்த ஜுமுஆ உரையில் உதாரணங்களுடன் விவரிக்கின்றார்கள். Tamil Translation of Friday Sermon delivered by Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) Khalifatul Masih V (Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim Community) on the 2nd September 2011 from Baitul Futuh, London.