மாநபியின்அழகினைப் பரப்புங்கள்(28.09.12)

Tags

2012-09-28  Tamil  

Description

நபி (ஸல்) அவர்களின் அழகினைப் பரப்புங்கள் http://www.alislam.org Tamil translation of Friday Sermon delivered by Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) Khalifatul Masih V (Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim Community) on the 28th September 2012 from Baitul Futuh Mosque, London