Shokët e Profetit Muhammed s.a.v.s. - Fjalimi i së xhumasë 19-07-2019

Tags

2019-07-19  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 19-07-2019.