Fjalimi i së xhumasë 11-08-2017: Besnikëria ndaj Kushteve të Bejtit

Tags

2017-08-11  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar (Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia), më 11.08.2017. Kushtet e Bejtit dhe përgjegjësitë e një ahmadiu https://www.ahmadiyya-islam.org/al/librat/kushtet-e-bejtit-dhe-pergjegjesite-e-nje-ahmadiu/ Testamenti https://www.ahmadiyya-islam.org/al/librat/testamenti/