Fjalimi i së xhumasë 21-07-2017: Xhelsa Salana e Anglisë 2017 dhe përgjegjësitë tona

Tags

2017-07-21  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar (Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia), më 21.07.2017. Mbi pesëqind mijë njerëz të sinqertë u anëtarësuan në Xhematin Ahmedia – Betimi ndërkombëtar 2015 https://www.ahmadiyya-islam.org/al/videos/mbi-peseqind-mije-njerez-te-sinqerte-u-anetaresuan-ne-xhematin-ahmedia-betimi-nderkombetar-2015/ Mëkati, bejti dhe pendesa https://www.ahmadiyya-islam.org/al/artikuj/mekati-bejti-pendesa/