Sahabët e Muhamedit a.s. | Talha ibn Ubejdullah r.a. - Hutba 13-03-2020

Tags

2020-03-13  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 13-03-2020